По платі за землю

25.01.2011р.

Державна податкова адміністрація України для забезпечення виконання пункту 286.2 статті 286 та пункту 306.1 статті 306 Податкового кодексу України та з метою своєчасного подання податкової звітності на 2011 рік по земельному податку, орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності та фіксованому сільськогосподарському податку повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу ІІ глави 2 розділу ХІV Податкового кодексу України, статті 8 Закону України „Про державну податкову службу України” наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1015 затверджена форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 42/18780, та наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1016 - форма податкової декларації по фіксованому сільськогосподарському податку, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 27/18765.

Відповідно до вказаних наказів ДПА України вони набирають чинності з дня їх офіційного опублікування.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації (пункт 49.5 статті 49 Податкового кодексу України).

Станом на 21.01.2011 накази ДПА України за № 1015, № 1016 не опубліковані, тому накази ДПА України від 26.10.2001 № 434 „Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби” (із змінами та доповненнями), від 20.12.2005 № 588 „Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” та від 27.04.1999 № 230 „Про заходи щодо забезпечення Закону України „Про фіксований сільськогосподарський податок” (із змінами та доповненнями) є чинними.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 5 підрозділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу України у зв'язку з набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти були введені в дію.

Отже, у 2011 році платники земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім фізичних осіб), фіксованого сільськогосподарського податку можуть подати до 1 лютого податкову звітність згідно з наказами ДПА України від 26.10.2001 № 434, від 20.12.2005 № 588 та від 27.04.1999 № 230.

Посилання по темі

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA