Оновлення «M.E.Doc» 10.00.011 - 10.00.012

    ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.012
    
    1. Виправлена помилка генерації заявок на сертифікати ЕЦП.

 ЗМІНИ У БЮДЖЕТНИХ ДОВІДНИКАХ:

1. Довідник "КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ":
   1.1. Змінена редакція позиції код 19090400:
 з - код 19090400 "Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України                                  
 на - код 19090400 "Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим кодексом України
   1.2. Виключені коди:
41030200, 41030700, 41031200, 41031400, 41031800, 41032600, 41033200, 41033400, 41034100, 41034700, 41034900, 41035400, 41035500, 41036500, 41037700, 50020000, 50020100, 50020200, 50020300, 50020400, 50020500, 50030000, 50030100, 50030200, 50030300, 50030400, 50030500, 50040000, 50040100, 50040200, 50040300, 50040400, 50040500, 50060000    
 
2. Довідник "КОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ:
   2.1. Виключений код 2450          

3. Довідник "КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ТИПОМ КРЕДИТОРА":
   3.1. Змінена редакція позиції код 301000:
з  - код 301000 "Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку"
на - код 301000 "Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями"

4. Довідник "КЛАСИФІКАЦІЯ БОРГУ ЗА ТИПОМ КРЕДИТОРА":
   4.1. Змінена редакція позиції код 310000:
з  - код 310000 "Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку"
на - код 310000 "Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій"

5. Довідник "ТИМЧАСОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ"
   5.1. Змінена редакція позиції код 100601:
з  - код 100601 "Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування"
на - код 100601 "Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)"
   5.2. Виключені коди:
100501, 110206, 250322, 250327, 250332, 250336, 250339, 250341, 250351, 250357, 250361, 250384, 250398


ЗМІНИ У ФОРМАХ:

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Реалізована можливість вибору коду та назви із довідника "Корисні копалини" у формах:
J0836102    $VD $SN Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин    
J0836202    $VD $SN Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин    
F0836102    $VD $SN Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836202    $VD $SN Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Реалізовано округленя сум до цілих:
J0208801    Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

Реалізовано вивантаження поля А3:    
J0610404    $SN Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк., службово-допом)
F0610404    $SN Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк., службово-допом)

Додана перевірка на заповнення поля "КОАТУУ"
J0302001    $SN1$SN$VD Податкова декларація екологічного податку
F0302001    $SN1$SN$VD Податкова декларація екологічного податку
J0601303    $SN$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0601303    $SN$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0600406    $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спец. водокористування... для потреб водного трансопрту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0600406    $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0600908    $SN1$VD Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
F0600908    $SN1$VD Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
J0603404    $SN1$VD Подат. розрах.збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
F0603404    $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики


МІНПАЛИВЕНЕРГО

Для форм групи "Додатки до фінплану" включено перевірки на фінплан, та перевірки між формами.
Внесені перевірки між формами (РЕ901001 - РЕ957001).
PE903001    Табл. 5.1. Розшифрування рядка 005 "Інші вирахування з доходу"
PE923001    Табл. 18.3. Розрахунок фінансового результату від участі у капіталі
PE925001    Табл. 19.2. Розрахунок фінансового результату від іншої  діяльності
PE926001    Табл. 37.1. Розрахунок податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету
PE928001    Табл. 40.1. Місцеві податки та збори
PE927001    Табл. 39.1. Розрахунок відрахувань до держаних цільових фондів
PE929001    Табл. 40.2. Інші платежі
PE930001    Табл. 1. Елементи операційних витрат
PE931001    Табл. 1.1. Розрахунок елементів операційних витрат
PE932001    Табл. 2. Капітальні інвестиції
PE933001    Табл. 3. Коефіцієнтний аналіз
PE934001    Табл. 4. Рух грошових коштів
PE936001    Табл. 4.2. Рух грошових коштів (рядок 011)
PE935001    Табл. 4.1. Рух грошових коштів (рядок 006)
PE937001    Табл. 4.3. Рух грошових коштів (рядок 014)
PE938001    Табл. 4.5. Рух грошових коштів (рядок 019)
PE939001    Табл. 4.6. Рух грошових коштів (рядок 020)
PE940001    Табл. 4.7. Рух грошових коштів (рядок 026)
PE941001    Табл. 5.1. Загальна інформація про підприємство (резюме) підприємства
PE944001    Табл. 5.3. Інформація про бізнес підприємства
PE943001    Табл. 5.2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
PE945001    Табл. 5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
PE942001    Табл. 5.1.1. Інформація про персонал та фонд оплати праці працівників підприємства
PE946001    Табл. 5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
PE947001    Табл. 5.5.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів (за кредиторами)
PE948001    Табл. 5.6. Аналіз окремих статей фінансового плану
PE949001    Табл. 5.6.1. Аналіз окремих статей фінансового плану
PE950001    Табл. 5.7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
PE951001    Табл. 5.8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
PE913001    Табл. 14.2. Розшифрування інших адміністративних витрат
PE905001    Табл. 8.1. Розшифрування рядка  008 " Дохід від участі в капіталі "
PE914001    Табл. 15.1. Розшифрування витрат на збут
PE915001    Табл. 16.1. Розшифрування інших операційних витрат
PE916001    Табл. 16.2. Розшифрування рядка 016/4 "Інші операційні витрати"
PE904001    Табл. 7.1. Розшифрування рядка 007 "Інші операційні доходи "
PE906001    Табл. 8.2. Розрахунок доходів від участі в капіталі
PE907001    Табл. 9.1. Розшифрування рядка 009 Інші фінансові доходи"
PE908001    Табл. 10.1. Розшифрування рядка 010 "Інші  доходи"
PE917001    Табл. 16.3. Розрахунок фінансового результату від іншої операційної діяльності
PE918001    Табл. 16.4. Примірний план надходження та використання бюджетних коштів
PE919001    Табл. 17.1. Розшифрування рядка 017 "Фінансові витрати"
PE909001    Табл.2. Перелік витрат підприємства за економічними елементами
PE910001    Табл. 13.1. Розшифрування рядка 013  "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)"
PE911001    Табл. 13.2. Структура собівартості
PE920001    Табл. 17.2. Розрахунок витрат на сплату процентів за користування кредитами
PE902001    Табл. 4.1. Розшифрування рядка 004 "Інші непрямі податки"
PE912001    Табл. 14.1. Розшифрування адміністративних витрат
PE953001    Табл. 5.9.1. Інші джерела капітальних інвестицій
PE954001    Табл. 5.9.2. Джерела капітальних інвестицій
PE952001    Табл. 5.9. Джерела капітальних інвестицій
PE956001    Табл. 5.10. Інша додаткова інформація про підприємства
PE955001    Табл. 5.9.3. Інші джерела капітальних інвестицій
PE957001    Граничні обсяги витрат
PE901001    Формування прибутку підприємства
PE921001    Табл. 17.3. Розрахунок фінансового результату від  фінансової діяльності
PE922001    Табл. 18.1. Розшифрування рядка рядку 018 " Втрати від участі в капіталі "
PE924001    Табл. 19.1 Розшифрування рядка  019 "Інші  витрати"

Ліцензійне програмне забезпечення тут

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA