Оновлення «M.E.Doc» 10.00.013 - 10.00.014

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.014

1. Нова функція «Відображення заданої кількості записів у Реєстрі податкових накладних».
   Для зручності користувача реалізовано можливість відображати бажану кількість записів на сторінці Реєстру отриманих та виданих податкових накладних.
   Налаштування: Адміністрування > Параметри системи > Загальні 
 1.1. В полі «Кількість записів на сторінці для відображення в Реєстрі податкових накладних» вкажіть потрібну кількість записів.
 1.2. В реєстрі податкових накладних відобразиться задана кількість записів на сторінці.

2. ДООПРАЦЬОВАНО:
  
   2.1. Реалізована можливість відправлення електронною поштою у демонстраційному режимі наступних форм:
   J1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
   F1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
   J1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку
   F1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку

   2.2. На панелі стану документу на закладку «Відправлено» додано E-mail адресу одержувача.

   2.3. Для фізичних осіб підприємців, у яких відсутня печатка установи, реалізована можливість відправлення Єдиного соціального внеску підписаного тільки сертифікатом ЕЦП Директора.

   2.4. При додаванні запису з реєстру співробітників у форму 1ДФ J0500103 або ЕСВ 0405C01-T0409C01 реалізовано виведення всіх записів, не залежно від наявності позначки у полі «Не використовується».

3. Новий "Довідник корисних копалин", підключений до форм звітності за користування надрами:
J0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
J0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
F0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

 

ЗМІНИ У ФОРМАХ:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
S3000105 Фінансовий план підприємства
У зв’язку зі зміною фінансової звітності (форми "Ф1. Баланс" та "Ф2. Звіт про фінансові результати"), доопрацьовано автоматичний розрахунок таблиці 3 "Коефіцієнтний аналіз"
  
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
MF000105 Фінансовий план підприємства
У зв’язку зі зміною фінансової звітності (форми "Ф1. Баланс" та "Ф2. Звіт про фінансові результати"), доопрацьовано автоматичний розрахунок таблиці 3 "Коефіцієнтний аналіз"


ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
Виправлено перенесення даних (перетяжка) з попереднього періоду у формах:
F2MD08 Ф №2д ...про надходження та використання коштів загального фонду
F2MM08 Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1MD08 Ф №4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…
F4_1MM08 Ф №4-1м ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…
F4_2MD09 Ф №4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..
F4_2MM09 Ф №4-2м ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..
F4_3MD08 Ф №4-3д ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду
F4_3MM08 Ф №4-3м ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду
F4_4MD08 Ф №4-4д Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F43MD109 Ф №4-3д.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43MM109 Ф №4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

ЗАКРИТО:

ФСС з ТВП
С02003 Довідка про надходження та використання коштів обов'язкового соціального страхування

НОВІ ФОРМИ:

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD014601 Довідка про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії від..
PD014701 Довідка про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
FZKSDSA1 (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:
J0119701 Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту про використ.коштів неприбут.установами й організаціями
J0100308 Декларація з податку на прибуток банку
J0117101 Додаток  Розрахунок податкових зобов'язань з консолідованого податку на прибуток підприємства
J0101706 Розрахунок податкових зобов'язань з консолідованого податку на прибуток підприємства
J0130101 Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130201 Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130801 Додаток ВО до рядка 06.35 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140101 Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140201 Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140701 Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140301 Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130301 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130401 Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140401 Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J1490001 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J0130501 Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0103703 Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства
J1300201 Запит щодо розрахунків з бюджетом
J0130701 Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140501 Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130901 Додаток ТП до рядка 12 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131001 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131101 Додаток ПК до рядка 13.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130601 Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131201 Додаток АВ до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140601 Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0101908 Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями
J0131301 Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131401 Додаток ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131501 Додаток до додатків ЦП, ІВ, ПН ТА РН Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140801 Додаток ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140901 Додаток до додатка ІВ
J0110102 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100409 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0111801 Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110302 Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110402 Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110501 Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 Подат.декл.з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 ПД
J0110601 Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110701 Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110801 Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110901 Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111001 Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111101 Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111601 Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100110 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0120010 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0120101 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120301 Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120401 Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120501 Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 дод.СВ до ряд.05.1 Подат.декл. з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 дод.ЗВ до ряд.06.1 Подат.декл.
J0120601 Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120701 Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120801 Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120901 Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121001 Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121101 Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121601 Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121801 Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100510 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0150101 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150301 Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150401 Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150501 Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 дод.СВ до ряд.05.1 Подат.декл. з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 дод.ЗВ до ряд.06.1 Подат.декл.
J0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0150601 Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150701 Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150801 Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150901 Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151001 Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151101 Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151601 Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151801 Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
F0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
J1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку
F1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку

 


 Ми надаємо послуги з:

  • Встановлення та супроводу
  • Доопрацювання та зміни конфігурації
  • Підключення торгового обладнання: сканер штрих-коду, принтер чеків, принтер етикеток, термінал збору даних, фіскальні принтери і касові апарати, ваги

Звертайтеся до нас за телефоном (056) 370-18-18.

Відправляйте замовлення по електронній пошті vostok@pkf.dp.ua або з форми зворотного зв’язку на нашому сайті.

Співробітники компанії Восток нададуть вам всю необхідну інформацію.

1С Підприємство 8.

Каталог програмного забезпечення для бізнесу  

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA