Оновлення «M.E.Doc» 10.00.015 - 10.00.016

 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.016!

    НОВІ ФОРМИ
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD014201    Розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного грошового утримання судді у відставці
PD014501    Довідка про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії
PD014301    Довідка про заробітну плату для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці
PD014401    Заява про призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці
PD014101    Подання про встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці
PD014801    Довідка про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах

Зміну періодів  формування  в 2011 році  наступних податкових звітів, які  починаючи з II кв.   становлять  II кв., III кв., IV кв.

J0119701     Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту про використ.коштів неприбут.установами й організаціями
J0100308     Декларація з податку на прибуток банку
J0130101     Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130201     Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130801     Додаток ВО до рядка 06.35 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140101     Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140201     Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140701     Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140301     Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130301     Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130401     Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140401     Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130501     Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130701     Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140501     Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130901     Додаток ТП до рядка 12 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131001     Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131101     Додаток ПК до рядка 13.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130601     Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131201     Додаток АВ до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140601     Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0101908     Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями
J0131301     Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131401     Додаток ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131501     Додаток до додатків ЦП, ІВ, ПН ТА РН Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140801     Додаток ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140901     Додаток до додатка ІВ
J0110102     Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100409     Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0111801     Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110302     Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110201     Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110402     Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110501     Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 Подат.декл.з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 ПД
J0110601     Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110701     Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0185101     Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента
J0110801     Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110901     Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111501     Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111201     Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111701     Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111001     Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111101     Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111301     Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111601     Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111401     Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100110     Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0101204     Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113801     Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113001     Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113101     Додаток  СБ до рядка 03.10 додатка ІД  до рядка  03 Податкової декларації  про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи
J0113901     Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113201     Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113301     Додаток AM до рядків 05.1.2, 05.1.3 додатка СВ  до рядка 05.1  Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи
J0114001     Додаток ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113401     Додаток ВО до рядка 05.1.5 додатка  СВ  до рядка 05.1 Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи
J0120010     Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0113501     Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113601     Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113701     Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0114101     Додаток до додатків АВ, ВЗ, ІВ, ІД. ЗВ, СВ Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0120101     Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120201     Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120301     Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120401     Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120501     Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 дод.СВ до ряд.05.1 Подат.декл. з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 дод.ЗВ до ряд.06.1 Подат.декл.
J0120601     Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120701     Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120801     Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120901     Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121001     Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121101     Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121301     Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121401     Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121501     Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121601     Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0165101     Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента
J0121701     Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121801     Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121201     Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100510     Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0150101     Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150201     Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150301     Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150401     Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100606     Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента
J0150501     Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 дод.СВ до ряд.05.1 Подат.декл. з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 дод.ЗВ до ряд.06.1 Подат.декл.
J0150601     Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150701     Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150801     Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150901     Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151001     Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151101     Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151201     Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151301     Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151401     Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151501     Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151601     Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151701     Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151801     Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0165201     Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента
J0185201     Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента,
J0100805     Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента
       

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA