Оновлення «M.E.Doc» 10.00.024 - 10.00.025

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.025

ДООПРАЦЬОВАНО:

1. У Формі 1ДФ (J0500103) реалізована прокрутка сторінок для документів у стані "На підпис бухгалтеру" та "На підпис Директору" (дозволяє перегляд заблокованих від редагування документів).

2. У картку підприємства у закладку "Додатково" додано поле "Код типової відомчої класифікації (КТВК)" із підключеним до нього довідником "Коди відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів".

3. Реалізовано роздруковування довідника "Співробітники".


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. У МОДУЛІ "ЄДИНИЙ ВНЕСОК" додані нові розділи:
       - Додаток 5 (подають ФО-підприємці та самозайняті особи один раз на рік до 1 квітня наступного за звітним року);
       - Додаток 6 (подають особи, які страхуються добровільно та ті, які доплачують до мінімального внеску один раз на рік до 1 квітня та протягом 1 місяця після доплати);
       - Додаток 7 - НОВИЙ ДОДАТОК згідно Постанови ПФУ № 18-1, подається юридичними і фізичними особами протягом 2-х робочих днів після настання страхового випадку (при нещасному випадку на виробництві).
     
2. ЗМІНИ У МОДУЛІ "ЄДИНИЙ ВНЕСОК" відповідно до Постанови ПФУ № 18-1.
   2.1. Змінений код всіх таблиць звіту з Е0400С01-Е0409С01 на Е0400D01-Е0409D01 (з періоду "Серпень 2011").
   2.2. Внесені зміни у форми додатку 4, який подається за звітний період, починаючи з періоду "Серпень 2011". Коротко:
       2.2.1. Таблиця 5 Е0405D01.
            - Нова колонка "Категорія особи", до якої підключений однойменний довідник.
             - Нова колонка "Підстава припинення трудових відносин", в якій вказується причина з посиланням на відповідну норму КЗпПУ ("КЗОТ"), яка обирається з підключеного довідника.
             - В таблицю також повинні вноситися дані про осіб, яким в даному періоді надана відпустка по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
             - новий статус "Додаткова" для цієї таблиці. Використовується для виправлення відомостей про ЗО, якщо у додатку 4 за попередній період не було зазначено застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір (раніше Т5 формувалася зі статусом "Початкова").
       2.2.2. Таблиця 6 Е0406D01.
           - В довідник "Категорії застрахованої особи", підключений до поля "Код категорії ЗО", додані нові коди 32, 33, 34, 35.
         (в тому числі, 32 код - для інвалідів, що працюють на посадах, робота на яких зараховується в спецстаж).
            - В довідник, підключений до поля "Тип нарахувань", додані нові коди 6, 7, 8, 9 для виправлення помилок, які були допущені страхувальником та виявлені за перевіркою органом ПФУ при нарахуванні пенсійних внесків до 01.01.2011 року.
             - Додані 2 нових поля "Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності" та "Кількість календарних днів без збереження заробітної плати".
             - розширений перелік варіантів обов'язкового заповнення колонки 11 "Місяць і рік, за який проведено нарахування".
       2.2.3. Таблиця 7.
             - Впорядковано варіанти одиниць виміру тривалості спеціального стажу.
       2.2.4. Таблиця 8.
          - Додана нова колонка "Тип нарахувань".

НОВІ ФОРМИ

ДСЗУ
C0102601    ЗАЯВА про виділення коштів для організації навчання працівників
С0302803    Форма № 5-ПН Звіт про прийнятих працівників

ФСС НВВ
C0200603    ВІДОМІСТЬ розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 20__ рік
C0200610    ЗАЯВА  про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску

ДЕРЖКОМСТАТ
S1402003    1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору).
Форма відправляється електронною поштою.

ЗМІНИ У ФОРМАХ:

ДСЗУ    
C0102401    СПИСОК застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи

Первинні документи
RT0001    Оборотно-сальдовий баланс
Додано процедуру користувача, що дозволяє експортувати дані до форми "Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)"

програмне забезпечення для вашого бізнесу

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA