Оновлення «M.E.Doc» 10.00.024 - 10.00.025

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.025

ДООПРАЦЬОВАНО:

1. У Формі 1ДФ (J0500103) реалізована прокрутка сторінок для документів у стані "На підпис бухгалтеру" та "На підпис Директору" (дозволяє перегляд заблокованих від редагування документів).

2. У картку підприємства у закладку "Додатково" додано поле "Код типової відомчої класифікації (КТВК)" із підключеним до нього довідником "Коди відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів".

3. Реалізовано роздруковування довідника "Співробітники".


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. У МОДУЛІ "ЄДИНИЙ ВНЕСОК" додані нові розділи:
       - Додаток 5 (подають ФО-підприємці та самозайняті особи один раз на рік до 1 квітня наступного за звітним року);
       - Додаток 6 (подають особи, які страхуються добровільно та ті, які доплачують до мінімального внеску один раз на рік до 1 квітня та протягом 1 місяця після доплати);
       - Додаток 7 - НОВИЙ ДОДАТОК згідно Постанови ПФУ № 18-1, подається юридичними і фізичними особами протягом 2-х робочих днів після настання страхового випадку (при нещасному випадку на виробництві).
     
2. ЗМІНИ У МОДУЛІ "ЄДИНИЙ ВНЕСОК" відповідно до Постанови ПФУ № 18-1.
   2.1. Змінений код всіх таблиць звіту з Е0400С01-Е0409С01 на Е0400D01-Е0409D01 (з періоду "Серпень 2011").
   2.2. Внесені зміни у форми додатку 4, який подається за звітний період, починаючи з періоду "Серпень 2011". Коротко:
       2.2.1. Таблиця 5 Е0405D01.
            - Нова колонка "Категорія особи", до якої підключений однойменний довідник.
             - Нова колонка "Підстава припинення трудових відносин", в якій вказується причина з посиланням на відповідну норму КЗпПУ ("КЗОТ"), яка обирається з підключеного довідника.
             - В таблицю також повинні вноситися дані про осіб, яким в даному періоді надана відпустка по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
             - новий статус "Додаткова" для цієї таблиці. Використовується для виправлення відомостей про ЗО, якщо у додатку 4 за попередній період не було зазначено застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір (раніше Т5 формувалася зі статусом "Початкова").
       2.2.2. Таблиця 6 Е0406D01.
           - В довідник "Категорії застрахованої особи", підключений до поля "Код категорії ЗО", додані нові коди 32, 33, 34, 35.
         (в тому числі, 32 код - для інвалідів, що працюють на посадах, робота на яких зараховується в спецстаж).
            - В довідник, підключений до поля "Тип нарахувань", додані нові коди 6, 7, 8, 9 для виправлення помилок, які були допущені страхувальником та виявлені за перевіркою органом ПФУ при нарахуванні пенсійних внесків до 01.01.2011 року.
             - Додані 2 нових поля "Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності" та "Кількість календарних днів без збереження заробітної плати".
             - розширений перелік варіантів обов'язкового заповнення колонки 11 "Місяць і рік, за який проведено нарахування".
       2.2.3. Таблиця 7.
             - Впорядковано варіанти одиниць виміру тривалості спеціального стажу.
       2.2.4. Таблиця 8.
          - Додана нова колонка "Тип нарахувань".

НОВІ ФОРМИ

ДСЗУ
C0102601    ЗАЯВА про виділення коштів для організації навчання працівників
С0302803    Форма № 5-ПН Звіт про прийнятих працівників

ФСС НВВ
C0200603    ВІДОМІСТЬ розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 20__ рік
C0200610    ЗАЯВА  про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску

ДЕРЖКОМСТАТ
S1402003    1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору).
Форма відправляється електронною поштою.

ЗМІНИ У ФОРМАХ:

ДСЗУ    
C0102401    СПИСОК застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи

Первинні документи
RT0001    Оборотно-сальдовий баланс
Додано процедуру користувача, що дозволяє експортувати дані до форми "Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)"

програмне забезпечення для вашого бізнесу

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA