Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 8.87.002

ЗМІНИ У ПАКЕТІ ОНОВЛЕННЯ 8.87.002

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ
* - НОВІ ФОРМИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ

*S3000305 Показники виконання фінансового плану підприємства

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

F4_1KM14 Ф.№4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
FDKS1205 Додаток 17 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDKZ1205 Додаток 17 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDMS1205 Додаток 17 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDMZ1205 Додаток 17(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FZFIN11  Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN12  Інформація про фінансовий стан установи 2
N0100301 Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
N0300101 План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

*FZKSPZ05 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
*FZKZAG05 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

МІНПРОМПОЛІТИКИ

S2800303 009 $VD Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2801108 005 Ф.№1-ПВ (кварт.) Звіт з праці
S2829806 Акт прийомки звітності
S2870202 014 Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S3000305 Показники виконання фінансового плану

УААН (Українська академія аграрних наук України)

U3_102  (УААН)Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ
U3_801  (УААН)Ф.№3-8 Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установх

ДЕРЖАВНІ СУДОВІ АДМІНІСТРАЦІЇ

F114  Ф.№1 Баланс (бюджетний)
F2KD14  Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV14  Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) Валюта
F43KD114 Ф.№4-3д.1...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_1KD14 Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F4_2KD14 Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F4_3KD14 Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD14 Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F7KD1S14 Ф.№ 7д.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z14 Ф.№ 7д.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7KDS14  Ф.№7д. (спец.ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ14  Ф.№7д. (заг.ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDKD2205 Додаток 14 (держ.бюдж.) Довідка про направлення асигнувань загального фонду установам, підвідомчим іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
FDKS1205 Додаток 17 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDKS1803 Додаток 16 (спец.ф.) Довідка про суми кредиторської заборгованості, які включено до форми №7д.1
FDKU1105 Додаток 11 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
FDKU1305 Додаток 12 Довідка про депозитні операції бюджетних установ
FDKU1405 Додаток 13 Інформація про виконання статті 66 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
FDKU1505 Додаток 13 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FDKU1805 Додаток 15 Довідка про використання іноземних грантів
FDKZ1205 Додаток 17 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDKZ1803 Додаток 16 (заг.ф.) Довідка про суми кредиторської заборгованості, які включено до форми №7д.1
FDOU2902 Додаток 28 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FDPRZ03  Додаток 18 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKDRZ03  Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRES3002 Додаток 29 Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES3111 Додаток 30(для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3112 Додаток 30(для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3113 Додаток 30(для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3114 Додаток 30(для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3202 Додаток 31 (спец.ф.) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
FREZ3202 Додаток 31 (заг.ф.) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
FTER2203 Додаток 20 Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2303 Додаток 21 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2403 Додаток 22 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2503 Додаток 23 (спец.ф.) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2603 Додаток 24 Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2703 Додаток 25 (спец.ф.) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2803 Додаток 26 (заг.ф.) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2903 Додаток 27 Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2803 Додаток 26 (спец.ф.) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2903 Додаток 27 Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

 

Посилання по темі

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA