Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 8.87.005

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.87.005.

Доробки функціоналу програми

1. Модуль "Щомісячна персоніфікація".
    - В Таблицях 5 та 6  літери в в полі "Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА" (для працівників, у яких відсутній код) переводяться в ВЕРХНІЙ РЕГІСТР згідно із встановленим форматом.
    - В Таблицях 6 та 7 при контролі ознаки „спец стаж” (з Таблицею 8) в тексті перевірки вказується ІПН та прізвище працівника. 

*  НОВІ БЛАНКИ

ДСЗУ
C0200412 (дод.4) Довідка про середню заробітну плату
C0200405 (дод.3) Довідка про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття)

ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТІВ
 Е0200103  Зміст
 Е0200203  Титульний аркуш
 Е0200603  Інформація про посадових осіб емітента
 Е0200703  Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
 Е0105003  Ф5 Примітки до річної звітності
 Е0100107  Ф1 - Баланс
*Е0201604  Інформація про стан корпоративного управління
*Е0201304  Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
*Е0201104  Відомості про цінні папери емітента
*Е0200904  Інформація про дивіденди
*Е0203103  Інформація про похідні цінні папери
*Е0203203  Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
*Е0203303  Інформація про собівартість реалізованої продукції
 Е0200303  Основні відомості про емітента
 Е0200403  Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 Е0201203  Опис бізнесу
 Е0201403  Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA