Оновлення «M.E.Doc» 10.00.129 — 10.00.130

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.130

*» ОНОВЛЕНО ДОВІДНИКИ «*
Послуги
Довідник НПП новий

*» НОВІ ФОРМИ «*
Державна казначейська служба
Нові квартальні звіти згідно наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012:
FKD24004    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
F4_2KD22    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FKD23004    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
F7KDS22    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KDV22    Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_3KD22    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F2KD22    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_4KD22    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F122    Ф №1 Баланс (бюджетний)
F7KD1S22    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F4_1KD22    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F43KD122    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KD1Z22    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDZ22    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD25004    Додаток 25 Довідка про депозитні операції
FKD14004    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD27004    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKD18005    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD28004    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKD29004    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD30Z04    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD30S04    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD31004    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
FKD33S04    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD33Z04    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD34004    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FKD29005    Додаток 29 (варіант №2) Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Держбюджет
FZKZDP10    (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FKD13004    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FZKSDP10    (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZVK2D03    Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD32Z05    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FZVK4103    Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4203    Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FKD32S05    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FZV4_3D3    Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK71S3    Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z3    Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK7S03    Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z03    Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK2D003    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41D03    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42D03    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43D03    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK71DS3    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ3    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS03    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB22    Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKM32Z05    Додаток 32 (заг.ф.) (міс.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FVK7DZ03    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KM22    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM22    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK4_3D3    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FKM32S05    Додаток 32 (спец.ф.) (міс.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F4_2KM22    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM22    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM122    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KM1Z22    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KMS22    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ22    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ...
Державна служба статистики
S0500906    9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S0301110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
НААН квартальна
U2UKD22    (УААН) Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD22    (УААН) Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42UKD22    (УААН) Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
U43UKD22    (УААН) Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціально-го фонду
U44UKD22    (УААН) Ф.№4-4д.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на вико-нання програм соц-економ та культ розвитку
U7UKDZ22    (УААН) Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDS22    (УААН) Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U41VAL22    (УААН) Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42VAL22    (УААН) Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
FZNDR010    Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
U3_103    (УААН) Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державно-го управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Державна казначейська служба
FTER2204    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2304    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2504    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2604    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2704    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER22M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER24M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER25M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER27M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZFIN41    Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42    Інформація про фінансовий стан установи 2

Первинні документи

PD030103    Видатковий касовий ордер

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" — офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA