Оновлення «M.E.Doc» 10.00.132 — 10.00.133

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.133

*» НОВІ ФОРМИ «*
МінКультури
K41VAL22    Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K42VAL22    Ф №4-2д  (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K42KDB22    Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K41KDB22    Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
MK881002    Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
K122    Ф №1 Баланс (бюджетний)
K2KD22    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_1KD22    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD22    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD22    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD22    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K43KD122    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K7KDZ22    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDS22    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KD1Z22    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S22    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KKD13004    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KKD14004    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
KKD18005    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KKD23004    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KKD24004    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KKD25004    Додаток 25 Довідка про депозитні операції
KKD27004    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KKD28004    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KKD29004    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KKD30Z04    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD30S04    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD31004    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
KKD32Z05    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD32S05    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KD32Z04    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
KKD32S04    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
KKD33Z04    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD33S04    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD34004    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
MK882002    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK884002    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885002    Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK883002    Дод.3. Інформація про залишки коштів загального та спеціального фондів
МОЗ України
FOZ24D03    Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
МінКультури
MK886101    Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK886201    Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів
MK887001    Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів
MK887101    Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK887201    Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" — офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA