Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 9.19.002

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.19.002
         
НОВІ ФОРМИ:
 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
 Без класифікації
FZKSDSA2    (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
F120        Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD14002    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD13002    Додаток 13 Звіт про виконання кошторису Фонду
FKD23002    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD25002    Додаток 25 Довідка про депозитні операції
FKD24002    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
F7KDB20        Зведена форма №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB20        Зведена форма №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD18002    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD33S02    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD33Z02    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD31002    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
FZVK2D02    Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD29002    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FZKSPZ08    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG08    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZV4_3D2    Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D2    Зведена форма №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S2    Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z2    Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK2M02    Зведена форма №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK7S02    Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z02    Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV4_3M2    Зведена форма №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M2    Зведена форма №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVM7S02    Зведена форма №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVM7Z02    Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN71S2    Зведена форма №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z2    Зведена форма №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 по КПКВ
F2KD20        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD20    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD20    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD20    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KD1S20    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F4_4KD20    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культрного розвитку регіонів
F43KD120    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KD1Z20    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS20        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ20        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD28002    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKD34002    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
F2KDV20        Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD32Z03    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD27002    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKD32S03    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD32Z04    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD32S04    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FVK2D002    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD30Z02    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD30S02    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK43D02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 по ТКВМБ
F2KM20        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM20    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM20    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM20    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM120    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FKM32Z04    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM32S04    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM32S03    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM32Z03    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KMS20        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ20        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKM28002    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM27002    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FVK2M002    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK43M02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK7MS02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KM1S20    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z20    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MS2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ)
 по КПКВ
F2KDMN20    Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP20    Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL20    Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL20    Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM20    Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM20    Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN184    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FOZ24D02    Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
N0100302    Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
FRES3121    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3122    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3123    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3124    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FTER2204    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2304    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2504    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2604    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2704    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER22M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER24M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER25M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER27M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

 

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" - офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA