GSRN — ідентифікація при наданні послуг

Ідентифікація при наданні послуг.

Соціальні та медичні установи, бібліотеки, різні клуби, підприємства гарантійного обслуговування передбачають відносини на певних умовах між організацією, що надає певні послуги, та споживачем цих послуг (організацією або приватною особою). Процес надання послуг споживачеві передбачає фіксацію даних про надані послуги. Автоматизація цього процесу завжди підвищує якість обслуговування, а у деяких випадках дозволяє запобігти дуже небажаних помилок, зокрема, коли мова йде про надання медичних послуг. З метою забезпечення послідовного, гнучкого технічного рішення для облікових операцій у відносинах, пов’язаних з наданням послуг, введений всесвітній стандарт ідентифікації — Всесвітній номер відносин, пов’язаних з наданням послуг, GSRN (Global Service Relations Number).

Стандарт GSRN використовується для унікальної ідентифікації відносин між тим, хто надає послуги та тим, хто їх отримує, у контексті певних умов, за яких надаються послуги.

Структура та особливості номера GSRN.

GSRN являє собою унікальний ідентифікаційний номер, який використовує постачальник послуг для позначення відповідної інформації про послугу, що надається одержувачу. Номер GSRN являє собою цифровий код фіксованої довжини (18-розрядів), який складається з префікса GS1 підприємства, після якого йдуть розряди «посилання на послугу». Остання цифра номеру — контрольна. Розряди «посилання на послугу» формує самостійно підприємство, що надає послуги споживачам.

Всесвітній номер відносин, пов'язаних з наданням послуг

(GSRN)

Префікс GS1 підприємства                 Посилання на послугу

        

Контрольна цифра

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

N18

Будь-яке підприємство-учасник системи GS1, якому асоціація GS1 Україна привласнила префікс GS1 підприємства, може самостійно формувати номери GSRN та застосовувати цей стандарт у процесах надання послуг своїм споживачам.

Номер GSRN використовується для ідентифікації при отриманні доступу до необхідного файлу в обліковій системі з метою внесення інформації про поточне надання послуг. Ці послуги є діяльністю, яку здійснює постачальник для споживача на основі двосторонньої угоди.

Отже, GSRN ідентифікує специфічну угоду про послуги з посиланням на конкретного постачальника та конкретного споживача. У деяких випадках номер GSRN може ідентифікувати користувача послуг як учасника певної програми. Однак GSRN ніколи не ідентифікує особу як таку, оскільки завжди стосується конкретної угоди про надання послуг.

Номер GSRN у штрих-коді.

Номер GSRN надається тільки у штрихових кодах символіки GS1-128 (раніше відома як UCC/EAN-128). Зміст та структуру будь-яких даних у штриховому коді GS1-128 та їх подальшу обробку автоматизованою системою визначає стандартний Ідентифікатор застосування. При подачі номеру GSRN завжди застосовується ідентифікатор застосування (8018). Завдяки цьому під час зчитування штрих-коду GS1-128 будь-яка автоматизована система може однозначно визначити, що просканований номер GSRN, та правильно його обробити.

Приклад штрих-коду GS1-128, в якому закодований GSRN.

Застосування GSRN.

Типовим прикладом використання цього стандарту є ідентифікація читача у бібліотеці. Бібліотека надає кожному читачеві квиток з унікальним GSRN, що ідентифікує відносини між бібліотекою та цим читачем. Кожен раз, коли читач отримує або повертає книгу, бібліотекар сканує штриховий код з GSRN на читацькому квитку. Завдяки скануванню бібліотекар миттєво отримує доступ до електронного абонемента цього читача.

Завдяки всесвітній унікальності, номер GSRN може використовуватися і в інших закладах, що надають аналогічні послуги, уклавши між собою угоду про взаємне обслуговуванні клієнтів.

Стандарт GSRN також може використовуватися для ідентифікації пацієнтів у лікарнях. У цьому випадку, постачальником послуг буде лікарня, а отримувачем — пацієнт. Для формування номеру використовується префікс GS1 підприємства, присвоєний лікарні. Лікарня створює GSRN для кожного пацієнта та кодує цей номер у штрих-коді GS1-128 (UCC/EAN-128) на манжеті пацієнта, так само, як на його медичний карті.

GSRN являє собою «ключ доступу» до інформації, яка зберігається у комп’ютерних системах або передається за допомогою електронного обміну даними.

GSRN може використовуватися для ідентифікації таких відносин:

Задати питання

Що ще почитати по темі

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA