GIAI для ідентифікації майна

З метою забезпечення повної та комплексної системи ідентифікації на підприємствах-користувачах система GS1 передбачає два всесвітні стандарти: Всесвітній ідентифікатор зворотного майна (GRAI), та Світовий індивідуальний ідентифікатор інвентарного майна (GIAI).

Ці стандартні ідентифікатори системи GS1 виступають як «ключі доступу» до інформації про характеристики інвентарного майна, що зберігається у комп’ютерних файлах, та може використовуватися для фіксації переміщень цих об’єктів обліку. Ідентифікатори інвентарного майна можуть бути використані у простих прикладних додатках (облік та фіксація місцеперебування персонального комп’ютера, що перебуває на балансі підприємства), або у більш складних облікових процесах, наприклад, для фіксації характеристик промислової тари багаторазового використання, її переміщень, ведення історії експлуатаційного циклу, тощо.

Обидва стандарти ідентифікації може використовувати будь-яке підприємство-учасник системи GS1, якому асоціація GS1 Україна привласнила Префікс GS1 підприємства. Номери GRAI та GIAI підприємство присвоює самостійно, при цьому, може бути врахована практика обліку майна, яка склалася на підприємстві. Стандарти ідентифікації інвентарного майна GRAI та GIAI забезпечують послідовні технічні рішення численних виробничих проблем, наприклад, таких, що пов’язані з урахуванням тари та обладнання, яке багаторазово використовується при регулярних промислових постачаннях.

Стандарти ідентифікації інвентарного майна дозволяють організувати гнучкий та безконфліктний автоматизований облік промислового обладнання підконтрольних операцій: лічильники енергії та ресурсів, вентилі на трубопроводах та ін.

Гнучкість цих стандартів дозволяє поєднати виробничі особливості обліку майна з принципами унікальності та однозначності ідентифікації у системі GS1. Таким чином, стандарти ідентифікації інвентарного майна GRAI та GIAI можуть бути чудовою базою для вироблення загальних виробничих рішень. 

Всесвітній індивідуальний ідентифікатор інвентарного майна GIAI (Global Individual Asset Identifier).

У системі GS1 індивідуальне інвентарне майно розглядається як будь-який об’єкт, який знаходиться на балансі підприємства та має певні характеристики. Всесвітній індивідуальний ідентифікатор інвентарного майна (GIAI) ідентифікує окрему майнову одиницю. Він не повинен використовуватися для будь-яких інших цілей. Кожній майнової одиниці присвоюється окремий унікальний номер GIAI. Номер, присвоєний майнової одиниці, повинен бути унікальним протягом усього циклу перебування цієї одиниці на балансі підприємства.

Інвентаризація в офісі

Номер GIAI складається з префікса GS1 підприємства, яким володіє компанія, що присвоїв ідентифікатор, та «індивідуального номера майна». Розряди «індивідуальний номер майна» — буквено-цифрові, їх структуру визначає підприємство, присвоює номер.

Довжина номера GIAI не фіксована (не більше 30 знаків).

Загальна структура номера GIAI така:

Префікс GS1 підприємства                     Індивідуальний номер майна

N1 …              Nі Хі+1 ...                               змінна довжина Хі (і≤ 30)

                                        

У розрядах Ni подається Префікс GS1 підприємства (ці розряди можуть бути тільки цифровими). У розрядах Xi може бути присутнім будь-який символ, кодування якого передбачено символікою штрихового коду GS1-128 (раніше відомої як UCC/EAN-128).

Для представлення номера GRAI у штриховому коді застосовується тільки символіка GS1-128. Номер GRAI завжди подається з Ідентифікатором застосування 8004.

Задати питання

Що ще почитати по темі

Товари

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA