SSCC — ідентифікація у постачальницьких та транспортних процесах

Ідентифікація у постачальницьких та транспортних процесах.

 Serial Shipping Container Code — SSCC.

Система GS1 передбачає цілісну систему інструментів (стандартів та рішень) для інформаційного супроводу товарних потоків, застосовувати які можуть всі учасники процесу постачання.

Штрихове кодування логістичних одиниць дозволяє автоматизувати процес ідентифікації: палет, контейнерів, ящиків, пакувань. Для сканування штрихових кодів застосовуються термінали збору даних та сканери штрихових кодів. Важливо! У штриховому коді SSCC інформації про вантаж та вкладення не зберігається!

У постачальницької діяльності досить часто виникають потреби окремо враховувати кожну окрему одиницю. При складуванні та транспортуванні кожна цілісна одиниця є окремим об'єктом обліку, який потрібно відрізняти від усіх інших на кожному етапі його просування від відправника до одержувача. Фізичне переміщення такої одиниці пов'язане з рухом інформації про неї. Тому обов'язковою умовою ефективного інформаційного супроводу є можливість визначити, що це за одиниця, тобто ідентифікувати її. Ключову роль у процесах інформаційного супроводу грає стандарт унікальної ідентифікації логістичних одиниць — SSCC.

Система GS1 передбачає універсальний засіб для ідентифікації логістичних одиниць. Кожної окремої логістичної одиниці присвоюється унікальний 18-розрядний ідентифікаційний номер GS1, який називається Порядковий номер транспортного пакування (Serial Shipping Container Code) — SSCC.

Номер SSCC являє собою цифровий номер фіксованої довжини (18-розрядів). Основу номера складає Префікс GS1 підприємства, після якого йдуть розряди «Порядковий номер логістичної одиниці». Перша цифра номера — розширення, воно використовується для розширення нумерувальних можливостей. Остання цифра номера — контрольна.

Використання технологій автоматичної ідентифікації та електронного обміну інформацією на базі стандартів та рішень у системі GS1 дає можливість учасникам процесу постачання отримувати оперативну та точну інформацію про те, коли вантажі були відправлені, де вони знаходяться та куди вони доставлені, іншими словами, всю необхідну інформацію від замовлення на постачання до доставки та платежів. Внаслідок цього можуть бути автоматизовані адміністративні та облікові процеси, спрощені облікові операції на всіх етапах, мінімізовані помилки, краще організовано керування складськими площами та інвентарним майном.

Нормативно-технічна документація:

Технічні вимоги до застосування SSCC, стандартної логістичної етикетки GS1, а також до символіки UCC/EAN-128 та представлення даних з використанням цієї символіки (ідентифікатори застосування) встановлюють Загальні характеристики GS1.

Технічні вимоги до символіки UCC/EAN-128 (у тому числі представлення номера SSCC) наведені у ДСТУ 3775-98 «Коди та кодування інформації».

Застосування SSCC передбачено серією стандартів Міжнародної організації стандартизації ISO/IEC 15459: Part 1: Unique identifiers for transport units, Part 2: Registration procedures, Part 3: Common rules for unique identifiers, Part 4: Unique identifiers for supply chain management.

Задати питання

Що ще почитати по темі

Товари

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA