Дисконтна система на базі ПЗ Сервер ККМ

Дисконтна система на базі ПЗ «Сервер ККМ» і касових апаратів.

Перш ніж ставити завдання по налаштуванню та програмуванню програмно-апаратної частини дисконтної системи, необхідно визначитися з основною метою надання знижок.

Зазвичай основними цілями надання знижок можуть бути:

Знижки, як правило, пов’язані з формуванням попиту на певну продукцію, завоювання ринку, стимулюванням постійних покупців або з бажанням продавця у стислі терміни позбавитися від товару або продукції, що не користуються достатнім попитом. Надання знижок покупцям та проведення розпродажів є маркетинговими заходами.

Загальні види знижок:

Для залучення уваги покупців до свого товару та стимулювання постійних клієнтів продавці використовують такі варіанти:

  1. надання знижок у момент продажу товару. При такому варіанті покупець отримує знижку відразу, наприклад, за дисконтною пластиковою карткою, по флаєру або в результаті моментального розіграшу розміру знижки за допомогою лототрону;
  2. надання знижок після продажу товару. Типовим прикладом таких знижок є знижки «сконто» - знижки за оплату раніше встановленого терміну. Ці знижки характерні для оптових продавців, але в окремих випадках їх застосовують і в роздрібній торгівлі, наприклад, при продажу товару з відстрочкою платежу.

Можливості ПЗ «Сервер ККМ» при роботі зі знижками

Варіанти надання знижок:

Можлива комбінації знижок. Працює не у всіх моделях касових апаратів. Роздруківка на чеку інформаційних рядків по дисконтній карті: за шаблоном.

Надання знижки на початку чека

Цей режим використовується в тому випадку, коли параметру «Порядок надання знижок» встановлено значення «розрахунок знижки на початку чека і зменшення ціни». Дисконтна карта зчитується на початку чека, перед першим продажем. В чеку не вказується інформація про наявність знижки. Ціни товару в чеку вказуються з урахуванням знижки.

Послідовність дій

Перед початком реєстрації продажів на ЕККА за допомогою кард-рідера зчитується дисконтна карта. При цьому на табло ЕККА повинно з’явитися повідомлення про помилку «С». Для скидання повідомлення про помилку натисніть клавішу [C]. Всі подальші продажі за чеком будуть зроблені з урахуванням розмірів знижки, заданої для цієї дисконтної картки. Робота з картою завершується при закритті чека або, якщо чек не був початий, набором на клавіатурі ЕККА коду «999» і натисненні на клавішу [#] (DATECS, Samsung), [функція] і [код] (Silex). Для ЕККА типу MINI можлива відміна дії дисконтної карти тільки при закритті чека. Для ЕККА типу EQL на табло повідомлення про помилку «С» не виводиться, а відразу починається друк інформації про дисконтній карті на касовій стрічці.

Надання знижки в кінці чека

Цей режим використовується в тому випадку, коли параметру «Порядок надання знижок» встановлено значення «розрахунок знижки на проміжний підсумок в кінці чека».

УВАГА! ЕККА DATECS MP-500, Samsung ER-250F-BG01-UA, Samsung ER-350F-UA не дозволяють надавати знижку в кінці чека.

Дисконтна карта зчитується в кінці чека, після реєстрації останнього продажу. На чеку друкується інформація про наявність знижки, ціни в чеку вказуються згідно прайс-листу. У Z-звіт ЕККА виводиться інформація про суму наданих знижок. УВАГА! Продажі, що виконуються після реєстрації дисконтної картки, здійснюються без знижки. Послідовність дій Sile. На ЕККА Silex надання знижки на суму чека здійснюється наступним чином: В будь-якому місці чека за допомогою кард-рідера зчитується дисконтна карта. В кінці чека натискаються клавіші «функція» і «код». Після цього на касовій стрічці буде надруковано повідомлення про карту згідно з шаблоном, визначеним у параметрах "Сервер ККМ" (див. Формат повідомлення про дисконтну карту) і зроблена знижка на проміжний підсумок.

Робота з VIP-клієнтами

"Сервер ККМ" дозволяє організувати на базі дисконтної системи схему обслуговування VIP-клієнтів. При реєстрації продажу VIP-клієнтові продаж здійснюється за ціною товару, зазначеної у прайс-листі, але в журнал продажів записується інформація про продаж із зазначенням суми знижки. Послідовність дій Для переходу в режим продажу VIP-клієнту необхідно після прийому дисконтної картки набрати на клавіатурі ЕККА комбінацію «759» і натиснути клавішу [#]. Режим продажу VIP-клієнтам дозволяється включати як на початку, так і наприкінці чека.

Надання знижки по клавіші [-%]

"Сервер ККМ" дозволяє реалізувати ручний режим надання знижки на суму чека. При цьому на чеку вказується сума знижки, наданої покупцеві. Надання знижки здійснюється клавішею [-%]. Знижку можна надавати як на конкретні позиції чека, так і на проміжну суму чека. Якщо в системній таблиці ЕККА запрограмовано значення знижки, це значення буде використане. Якщо значення знижки не вказано (дорівнює 0), касир вказує відсоток знижки, використовуючи клавіатуру ЕККА.

Рецептурний код

«Сервер ККМ» дозволяє використовувати рецептурний код. Формат рецептурного коду вказується в шаблоні «Формати штрих - кодів і дисконтних карт». При реєстрації продажу з використанням рецептурного коду в журнал продажів (поле RECID) заноситься значення рецептурного коду.

Promotion-акція

«Сервер ККМ» дозволяє здійснювати «Promotion-акції». Цей варіант, цікавий саме з точки зору залучення якомога більшої кількості покупців і «зливу» окремих позицій товару. Наприклад, та сама тушонка. Роздають звичайні талони, з описом акції, і можливістю прийти і використати цей талон в певний час, по визначеній ціні. «Promotion - акція» - аукціонна картка з можливістю продажу товару за спеціальною ціною. Товару, що бере участь в акції, можуть бути призначені дві ціни. Для використання технології «Promotion-акції» необхідно використовувати поля прайс-листа - PRICE1, PRICE2, а також поле файлу discount.dbf - PRICEN. Після зчитування карти «Promotion - акція», товар буде продаватися за цінами вказаними в полі PRICE1 чи PRICE2. Вибір ціни здійснюється за значенням вказаним в полі файлу discount.dbf - PRICEN. УВАГА! Для використання «Promotion - акції» параметр «порядок надання знижок» повинен мати значення «розрахунок знижки на початку чека і зменшення ціни».

Знижки за часом і сумі

У цьому вікні відображається інформація про дисконтні схеми, що використовуються на підприємстві. У верхній частині вікна міститься інформація про налаштування знижок «за часом». У першому рядку опису вказується номер групи параметрів і відсотки знижки по цій дисконтній програмі. У наступних рядках вказуються тимчасові періоди надання знижок. У гілці «Знижки по сумі» вказується набір знижок, що визначаються за сумою чека. У кожному рядку вказується нижня межа суми чека та відсоток знижки, що відповідає цій межі.

Подарунковий сертифікат

«Сервер ККМ» дозволяє використовувати подарунковий сертифікат. Подарунковий сертифікат - акційний купон з фіксованою сумою знижки. Для використання технології подарункового сертифіката необхідно використовувати поля файлу discount.dbf - CODE, FULLCODE, PERCENT, NAME, FL_SUM. Для реєстрації купона використовується поле прайс - листа - Card_S. Блокування купона Для блокування дії купона необхідно використовувати параметр «Блокувати купони на знижку». При встановленому значенні «так» формується файл cardblk.dbf. Блокування купона виконується при додаванні в журнал продажів запису, що містить номер купона.

Бонусна карта

"Сервер ККМ" дозволяє використовувати бонусну картку. Подарунковий сертифікат - акційний купон з фіксованою сумою знижки. Для реєстрації купона використовується поле прайс - листа - BONUS_SUM.

Робота зі знижками «за часом»

Знижка за часом надається при виконанні покупки в деякому інтервалі часу. Час покупки фіксується по першій транзакції в чеку. Для кожної знижки визначається три значення: знижка при звичайному продажі (1); знижка за часом при продажі по дисконтній карті (2); знижка за часом при оптовому продажі (3). Можливі наступні варіанти надання знижки «за часом»:

  1. Чек оформлюють без прийому дисконтної картки. У цьому випадку використовується знижка (1) або, в разі оптового продажу (3). Розмір знижки обмежується максимальним відсотком, зазначеним для звичайної або оптової ціни відповідно.
  2. На початку чека була прийнята дисконтна карта. У цьому випадку використовується відсоток знижки за дисконтною карткою і знижок за часом (2) або (3), у разі оптового продажу. Результуюча знижка обмежується максимальним відсотком знижки для звичайної або оптової ціни відповідно. Кількість інтервалів часу надання знижки не обмежена і може бути сформована з комбінацій інтервалів дат, вказівки днів тижня і за часом у годинах і хвилинах. Знижка «за часом» може бути встановлена ​​для кожного товару окремо, або на всі товари одночасно.

Технічна реалізація

При установці знижок «за часом» перевіряються значення параметрів "Сервер ККМ" - «Надавати знижку за часом» і «Єдина знижка за часом на всі товари". УВАГА! У таблиці 4 ККМ робота з клавішею [+ / -%] має бути заборонена. Параметр «Надавати знижку за часом» включає режим надання знижки «за часом». Параметр «Єдина знижка за часом на всі товари» визначає режим вказівки знижки: на кожен товар окремо або на всі товари, зазначені в прайс-листі. У випадку, коли режим «Єдина знижка на всі товари» не використовується, у полі «Знижки» прайс-листа заноситься ідентифікатор наданої знижки. Якщо використовується режим єдиної знижки на всі товари, поле прайс-листа «Знижки» не використовується. Інтервали часу вказуються у файлі disctime.dbf.

Формати штрих - кодів і дисконтних карт

В цій гілці вказуються параметри використовуваних у дисконтній системі штрих - кодів товарів і дисконтних карт: "Сервер ККМ" дозволяє визначати отримані коди як форматовані. Для форматованих кодів використовуються спеціальні обробники. Форматовані коди можуть бути наступних типів:

Для розпізнавання форматованих кодів використовуються шаблони кодів. Шаблон коду являє собою рядок, що містить комбінацію цифр і символів «C» (code), «A» (amount), «W» (weight), «F» (free), «D» (discount), «R» ( receipt), «P» (pin). Розмір шаблону коду не повинен перевищувати 20 знаків. Кожному символу в рядку формату повинна відповідати певний символ в форматувати коді: На місці цифри в рядку шаблону повинна знаходитися така ж цифра в ліченому коді. Це може використовуватися для ідентифікації груп кодів. Символ «C» використовується у ваговому штрих коді. На місці символів 'C' у ваговому штрих коді повинні знаходитися цифри, що визначають код товару. Символ «A» використовується у ваговому штрих - коді. На місці символів «A» у ваговому штрих коді повинні знаходитися цифри, що визначають кількість товару в штуках. Символ «W» використовується у ваговому штрих коді. На місці символів «W» у ваговому штрих коді повинні знаходитися цифри, що визначають кількість товару в грамах (або тисячних від одиниці виміру, для якої встановлена ​​роздрібна ціна). Символ «D». Використовується в шаблонах кодів дисконтних карт. На місці символів «D» у коді дисконтної картки повинні знаходитися цифри, що визначають номер карти. Символ «P». Використовується в шаблонах кодів дисконтних карт. На місці символів «P» у коді дисконтної картки повинні знаходитися цифри, що визначають pin-код карти. Символ «+» використовується в шаблонах кодів дисконтних карт. Може бути тільки першим символом в шаблоні. Він позначає можливість автоматичного додавання дисконтних карт в файл «discount.dbf». Символ «F» використовується у всіх видах шаблонів. На місці символів «F» повинні знаходитися будь-які цифри, які не використовуються в попередніх випадках. Якщо символ «F» стоїть в останній позиції в 13-символьному ваговому штрих - коді, він сприймається як символ контрольної суми в форматі EAN-13. "Сервер ККМ" перевіряє коректність його розрахунку. Символ «R» використовується в шаблонах рецептурних кодів. При реєстрації продажу з використанням рецептурного коду в журнал продажів заноситься рецептурний код. Символ «K» використовується в шаблонах реєстраційних карток касирів. При реєстрації касира, в журнал продажів заноситься реєстраційний номер касира. "Сервер ККМ" дозволяє вказати до 8 видів шаблонів кодів

Приклад шаблону вагового коду: 20CCCCCWWWWWF

Ваговий код має довжину 13 знаків, починається з "20", далі йдуть 5 цифр коду, потім 5 цифр ваги. Закінчується контрольною цифрою, що розраховується у форматі штрих-коду EAN-13.

Приклади шаблону коду дисконтної карти: 123401FDDDDDDDDF

Код карти складається з 6 ідентифікованих цифр, вільного поля, 8 цифр номера картки та контрольної цифри. 123401FDDDDDPPPF Код карти складається з 6 ідентифікованих цифр, вільного поля, 5 цифр номера карти, 3 цифр PIN-коду та контрольної цифри.

Приклад шаблону рецептурного коду: 0026RRRRRRRRF Код складається з 4 ідентифікованих цифр, 8 цифр коду та контрольної цифри.

Формат повідомлення про дисконтну карту

У гілці «Формат повідомлення про дисконтну карту» визначається, яка інформація буде друкуватися на чеку, при зчитуванні дисконтної картки: Рядки повідомлення про дисконтній карті роздруковуються на ЕККА при натисканні клавіші [#] після зчитування дисконтної картки згідно із зазначеними шаблонах. Шаблони можуть містити російські та латинські заголовні або рядкові символи, цифри, будь розділові знаки крім символу ";" (крапка з комою) і символ «$». Прогалини необхідно замінювати знаком підкреслення «_». Знак «$» використовується для підстановки в рядок параметрів дисконтної картки: $ C - підстановка номера картки; $ N - підстановка імені власника картки; $ P - підстановка значення знижки. Дозволяється використовувати не більше 5 рядків шаблону. При роздруківці на ЕККА малі літери замінюються великими. Формат повідомлення про кредитній карті У гілці «Формат повідомлення про кредитній карті» визначається, яка інформація буде друкуватися на чеку, при зчитуванні кредитної картки: Рядки повідомлення про кредитну карту роздруковуються на ЕККА при натисканні клавіші [#] після зчитування кредитної картки згідно із зазначеними шаблонах. Шаблони можуть містити російські та латинські заголовні або рядкові символи, цифри, будь розділові знаки крім символу ";" (крапка з комою) і символ «$». Прогалини необхідно замінювати знаком підкреслення «_». Знак «$» використовується для підстановки в рядок значень полів списку дисконтних карт: $ C - підстановка номера картки; $ N - підстановка імені власника карти. Дозволяється використовувати не більше 5 рядків шаблону. При роздруківці на ЕККА малі літери замінюються великими.

Робота з дисконтними картами

ЕККА, які обслуговуються «Сервер ККМ», можуть приймати різні типи дисконтних карт: штрих-кодові карти і магнітні карти, проксиміті і смарт-карти. Довжина коду, записаного на картці, обмежується 13 символами.

Для зчитування дисконтних карт можна використовувати магнітний зчитувач і сканер штрих-коду.

Дисконтна система

При реєстрації дисконтних карт в журнал продажів записується номер дисконтної картки. Перелік дисконтних карт, що використовуються в системі, міститься у файлі «Discount.dbf»; Поле «CODE» файлу «Discount.dbf» містить номер дисконтної картки; Поле «FULLCODE» файлу «Discount.dbf» містить повний код дисконтної картки; Якщо в розділі параметри "Сервер ККМ" вказаний формат дисконтних карт, то пошук ведеться по полю «CODE» файлу «Discount.dbf» містить номер дисконтної картки, якщо немає жодного формату дисконтних карт, то пошук ведеться по полю «FULLCODE» файлу «Discount.dbf» формат дисконтних карт вказаний в розділі документації «Формати штрих-кодів і дисконтних карт»; При використанні дисконтних карт можливе застосування шаблону коду карти, в якому використовується PIN-код; Якщо при обробці коду карти крім номера карти виділений PIN-код, пошук інформації про карті здійснюється за кодом і PIN-коду карти; Якщо необхідна комбінація коду PIN і PIN у списку дисконтних карт не виявлена, карта вважається не прийнятою; Якщо в шаблоні штрих-коду не вказана інформація про PIN-коді, пошук інформації про дисконтній карті здійснюється тільки за кодом. Дисконтні картки можуть автоматично розпізнаватися і заноситися в файл discount.dbf. Для включення цього механізму на початку шаблону дисконтних карт необхідно встановити символ «+». Дисконтна карта може бути перетворена в бонусну по команді [22 #]. УВАГА! Дисконтна карта може бути прийнята тільки один раз у межах чека. Якщо дисконтна карта прийнята, на чеку можна роздрукувати інформацію про карту по шаблону, заданому при налаштуванні (див. Формат повідомлення про дисконтній карті). Друк інформації про дисконтній карті здійснюється натисненням на клавішу [#] (DATECS, Samsung), [функція] і [код] (Silex). УВАГА! ЕККА типу MINI не мають можливості друку інформації про дисконтній карті. Можливе застосування одного з двох варіантів використання дисконтних карт (див.).

Інтерфейс та налаштування програми "Сервер ККМ" для роботи зі знижками.

Прайс-лист

На закладці «Прайс-лист» відображається інформація завантаженого в "Сервер ККМ" прайс-листа.

Містить наступні параметри товарів:

Дисконтні картки

У цьому вікні відбивається список зареєстрованих дисконтних карт. У вікні відображаються наступні параметри списку дисконтних карт:

Журнал продажів

На закладці «Журнал продажів» відображається стан журналу продажів. При натисканні на заголовок колонки «Дата», «Час», «Каса», «Код», «Штрих-код» виконується сортування вмісту вікна за зростанням відповідній колонці. При натисканні на заголовок колонки «Операція», виробляється сортування за типом операції: при першому натисненні в початок списку виносяться продажі, при наступному - повернення. Опис колонок таблиці: Операція - Опис операції. Може приймати значення «продаж» і «повернення». Дата - Дата операції. Час - Час операції Каса - Каса, з якої здійснено продаж. Код - Код товару. Штрих-код - Штрих-код товару. Найменування - Найменування товару. Ціна - Ціна товару, зазначена в прайс-листі. Кількість - Кількість. +% / -% - Сума знижки / націнки. Відділ - Відділ, з якого здійснено продаж. Чек - Номер чека, яким здійснено продаж. Z - Номер Z-звіту ЕККА, в межах якого здійснена продаж. Касир - Код касира. Карта - Код дисконтної картки (якщо продаж здійснювався з використанням дисконтної карти). Оплата - Визначає варіант оплати товару. Може приймати значення: готівка - оплата готівкою. чек - оплата чеком. карта - оплата за допомогою кредитної карти. кредит - придбання раніше оплачених товарів, з використанням передплатної карти. Опт - Ознака оптового продажу. Опт. знижка - Сума знижки при продажу оптового кількості (для дисконтної системи за схемою Cash & Carry). Повернення - Ознака повернення товару. Використовується тільки для ЕККА типу Silex. Додаткові функції і команди [код] [#] (DATECS, Samsung), [функція] і [код] (Silex) 9 - друк інформації про дисконтній карті. 22 - переказ дисконтної картки в режим бонусної. Сумарна знижка відображається в полі BONUS. 55 - команда виводу проміжного підсумку на дисплей покупця. 333 - на чеку роздруковується інформація про залишок останнього запитаного товару (коду) без урахування останнього продажу, тобто на момент отримання інформації про товар (параметр «Контроль кількості» включений). 111 - на чеку роздруковується сума знижки чека (параметру «Порядок надання знижок» присвоєно значення «Розрахунок знижки на початку чека і зменшення ціни»). 777 - на чеку роздруковується інформація про номер касира зареєстрованого в даний момент на ЕККА. 759 - перехід в режим продажу VIP-клієнтові 999 - Завершення роботи з картою. Для виконання команди необхідно натиснути на клавішу [#] (DATECS, Samsung), [функція] і [код] (Silex).

Методика розрахунку знижок

В залежності від встановленого в налаштуваннях "Сервер ККМ" параметра «Порядок надання знижок» використовується два варіанти розрахунку відсотка знижки.

УВАГА! При визначенні оптового продажу не враховуються продаж цього товару, зроблена раніше у межах поточного чека. Цей же принцип використовується і при ануляції. Необхідно виконувати умову «Опт.кол.» <«Опт.1 кол».

Оновлення налаштувань "Сервер ККМ"

Оновлення прайс-листа, списку дисконтних карт і параметрів дисконтних схем здійснюється за допомогою файлів. Так як в процесі роботи "Сервер ККМ" не використовує звернення до файлів для отримання даних, можливе внесення зміна в довільний момент часу. Для здійснення внесення змін використовується так званий файл-прапор. Під файлом-прапором мається на увазі файл, що має певне ім'я. У "Сервер ККМ" використовуються наступні файли-прапори: priceflg.txt, disctimeflg.txt. Вміст файлу-прапора не має значення, він може бути порожнім. УВАГА! Проміжок часу між визначенням наявності файлу-прапора в каталозі "Сервер ККМ" досить малий, тому, щоб уникнути помилок, рекомендується спочатку виконувати копіювання в каталог "Сервер ККМ" файлів, що містять інформацію поновлення, а тільки потім - файлів-прапорів.

Список дисконтних карт

Для оновлення списку дисконтних карт використовується файл addiscnt.dbf, який має структуру, аналогічну файлу discount.dbf. Оновлення списку дисконтних карт здійснюється за наявності файлу-прапора priceflg.txt.

Опис дисконтних схем

Опис дисконтних схем дозволяється оновлювати в будь-який момент роботи "Сервер ККМ". Для оновлення описів дисконтних схем необхідно замінити існуючий файл disctime.dbf в каталозі "Сервер ККМ" і скопіювати в каталог "Сервер ККМ" файл-прапор addiscnt.dbf.

Формати файлів Pricelst.dbf

Містить інформацію про номенклатуру товарів, їх ціни, параметрах продажу. Структура файлу: Ім’я поля Тип Довжина точно. Опис CODE N 8 0 Код товару. BAR C 18 0 Штрих-код товару. NAME C 22 0 Найменування товару. PRICE N 9 лютого Ціна товару. DEP N 1 0 Номер секції. AMOUNT N 9 березня Кількість товару. CHECK_AMNT N 1 0 Прапор контролю залишку. NALOG N 1 0 Код податкової групи. PIECE N 1 0 Прапор штучного товару. ECR C від 2 до 20 0 Перелік логічних номерів ЕККА на яких дозволений продаж товарів (якщо значення = 0, то дозволена на ЕККА з будь-яким логічним номером). Наприклад: запис "102030405" позначає такий список дозволених ЕККА: 01,02,03,04,05. При продажу виконується перевірка входження номери ЕККА, виконує продаж, в цей список.

Disctime.dbf Ім'я поля Тип Довжина точно. Опис

Для кожної тимчасової знижки може бути вказано декілька інтервалів. При цьому розмір знижки береться з першої знайденої запису. Поля PERCENT2 і PERCENT3 можуть не використовуватися (відсутнім), тоді їх значення вважається рівним 0. В інтервалі повинен бути виставлений хоча б один з прапорів USE_DATE, USE_DAY або USE_TIME. Якщо прапори порожні, то інтервал вважається «порожнім» і не бере участі у визначенні часу надання знижки. Якщо першим записом про знижку є порожній інтервал, інформація про відсоток знижки все одно витягується з такого запису. Наявність встановленого прапора USE_DATE, USE_DAY або USE_TIME визначає необхідність виконання перевірки потрапляння у відповідний інтервал. Якщо для одного запису встановлено 2 або 3 прапора використання тимчасових інтервалів, результатом перевірки виконання умови для такого запису буде логічне множення (І) результатів перевірки за кожним прапору. Якщо для одного ідентифікатора тимчасової знижки вказано декілька записів, результатом перевірки умови надання такої знижки буде логічне додавання (АБО) результатів перевірки по кожному запису.

Приклад 1: надавати знижку в розмірі 5% з 23:00 по 8:00 в робочі дні, у вихідні - з 23:00 по 12:00. При продажу по дисконтній карті використовується максимальна зі знижок, оптові знижки збільшуються на 3%: discid use_date use_day use_time days time_beg time_end percent percent3 1 0 0 1 2300 2359 5.00 3.00 1 0 1 1 1111100 0000 0759 1 0 1 1 0000011 0000 1159

Приклад 2: надавати знижку в розмірі 20% на час сезонного розпродажу з 10 по 20 лютого 2003 року. Оптові знижки і знижки за дисконтною карткою не змінюються. discid Use_date use_day use_time date_beg date_end percent 2 1 0 0 20030210 20030220 20.00

Приклад 3: надавати знижку в розмірі 5% з 23:00 по 23:59 у робочі дні на суму чека більше 50 грн. Для надання надбавки необхідно вказати негативну знижку. discid use_date use_day use_time days time_beg time_end limitprc limit 1 0 1 1 1111100 2300 2359 5.00 50.00 Сardblock.dbf Ім’я поля Тип Довжина точно. Опис CARD_S N 9 0 Номер купона SUM N 13 Лютого Сума знижки Salelist.dbf Файл використовується для зберігання інформації про продажі, здійснених на ЕККА. Формат файлу: Ім’я поля Тип Довжина точно. Опис CODE N 8 0 Код товару PRICE N 2 вересня Ціна товару. WEIGHT N 10 березня Вага товару OPER N 2 0 Код виду операції 1-повернення; 2 - продаж KASSA N 5 0 Логічний номер каси DATE D 8 0 Дата продажу TIME C 8 0 Час продажу BAR C 18 0 Штрих-код DEP N 1 0 Відділ DISC N 2 вересня Сума знижки, наданої з продажу REC N 4 0 Номер чека RECSUM N 13 Лютого Сума чека ZN 4 0 Номер Z-звіту, до якого відноситься чек. CLERK N 2 0 Код касира CARD N 9 0 Номер дисконтної картки PAYMENT N 3 0 Код виду розрахунків OPT_FLAG N 1 0 Прапор оптового продажу 1 - OPT_KOL; 2 - OPT_KOL1 OPT_DISC N 2 вересня Знижка на ціну товару, тобто різниця між PRICE і OPT_PRICE (OPT_PRICE1) при оптовому продажі NALOG N 1 0 Податкова група RET N 1 0 Ознака повернення PARTNO C 22 0 Код партії RECID N 10 0 RECID - код рецепта. Фіксується по форматувати штрих-кодом. У форматувати штрих-коді код визначається символами R: 234RRRRF KASSIR N 8 0 Номер касира CODE_PREF N 2 0 Код шаблону вагового товару. PAYMENT1 N 3 0 Код виду розрахунків 1 PAYMENT2 N 3 0 Код виду расчетов2 PAYSUM N 13 Лютого Сума оплати за виду платежу PAYMENT PAYSUM1 N 13 Лютого Сума оплати за виду платежу PAYMENT1 PAYSUM2 N 13 Лютого Сума оплати за виду платежу PAYMENT2 FEESALE N 1 0 Вільна продаж CARD_S N 9 0 Номер купона з фіксованою сумою знижки BONUS_SUM N 13 Лютого Cумма знижки на чек, виконана після запиту # 22 Код виду розрахунку визначається як сума встановлених значень варіантів продажу (див. таблицю): Кодування видів продажів Код Подання DATECS MINI Silex 0 нал Продаж за готівковий розрахунок 1 Чек Продаж за чеком 2 Кредит Продаж в кредит 3 Кредит Продаж в кредит Х Х 4 Замовлення Замовлення товару Х Х 5 безготівка Х Х Продаж за безготівковий розрахунок 6 Карта Х Х Продаж по кредитній карті 16 V нал Продаж, здійснена VIP-клієнтові 32 P нал Продаж за готівковий розрахунок по карті з введенням PIN-коду. Наприклад, при продажу за чеком VIP-клієнтові в полі PAYMENT буде занесено значення 17 (16 +1).

Знижки та розпродажі за Законом про захист прав споживачів:

Згідно з ч. 4 ст. 15 Закону про захист прав споживачів використання понять «знижка» або «знижена ціна» або інших, аналогічних їм понять, дозволяється, тільки якщо: вони застосовуються до продукції, яка реалізується безпосередньо суб’єктом господарювання; такого роду знижка або зменшення ціни надаються протягом визначеного та обмеженого періоду часу; ціна продукції нижче її звичайної ціни.

Що стосується розпродажу товарів, то відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону про захист прав споживачів поняття «розпродаж» або будь-які інші, аналогічні йому поняття, можуть використовуватися лише за умови, що:

Для того, щоб підприємство було впевнене у правомірності своїх дій при наданні покупцям будь-яких видів знижок, воно повинно подбати про відповідне документальне оформлення проведених акційних заходів.

Також слід врахувати, що згідно з ч. 6 ст. 15 Закону про захист прав споживачів після публічного оголошення про початок проведення розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни до відома споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була встановлена ​​до початку проведення відповідного розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни, а також про ціну цієї продукції, встановлену після їх початку. Документальне оформлення знижок та розпродажів Надання знижок покупцям на товари або послуги та їх розпродаж повинні провадитися на підставі відповідного розпорядчого документа. Важливо, щоб це було положення про маркетингову політику підприємства або (та) положення про знижки. Саме в цих документах обгрунтовуються розмір застосовуваних підприємством цін і знижок з урахуванням розміру партії реалізованого товару, термінів постачання, умов оплати та інших факторів, а також економічна значущість і ефективність проведених маркетингових і рекламних заходів і акцій. Рішення про надання знижок та проведенні розпродажів можна підкріпити наказом керівника про проведення акції, яка передбачає зниження цін, де обумовити: мета проведеного заходу; перелік товарів, що беруть участь в акції; період надання знижок; розмір знижок і умови їх надання тощо

Задати питання

Що ще почитати по темі

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA