Інформація

Інформація (від латинського Informatio) — інформування, просвіта, роз'яснення, викладення.

Інформація

Термін інформація може мати різні значення в різних галузях людської діяльності.

  1. Повідомлення про стан справ де-небудь, про які-небудь події, процеси та дані.
  2. Зміст мовних одиниць та утворених ними мовних творів. Повідомлення про факти, події, процеси, оформлені та передані мовними засобами. Відомості, які отримує учень у процесі навчання. І у мовному творі, з точки зору її цінності для учня, може бути ключовою, додатковою, уточнювальною, повторною та нульовою. 
  3. Відомості про стан справ у навколишньому світі, його властивостях, процесах, що протікають в ньому та ін. Потік інформації. Теорія інформації (розділ кібернетики, що вивчає способи вимірювання та передачі інформації). Генетична інформація (закладені у спадкових структурах відомості про його будову та функції). 
  4. Інформування. Повідомити у порядку інформації. Засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення).

Інформація

Задати питання

Що ще почитати по темі

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA